Aktualności

Without the euro – konferencja online

By 13 marca 20206 maja, 2020No Comments

 

13 marca 2020 r. odbyła się długo przygotowywana konferencja “Without the euro” organizowana wspólnie przez SKN Ekonomii Politycznej i Politykę Insight. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wydarzenie odbyło się częściowo online i było pierwszym zorganizowanym w tej formie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zdalnie w panelach uczestniczyli eksperci z Włoch, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Transmisja odbywała się na portalu Twitch, a nagranie można znaleźć na YouTube.

 

Program konferencji prezentował się następująco:

 

11:00 – 11:15 Opening of Conference and Welcome Speeches

 

11:15 – 11:30 Introduction: “Poland without the euro” report presentation

 

11:30 – 13:00 Direction of EMU reform – implications for the euro-outs

 

The EMU reform since the Great Financial Crisis (Banking Union, economic governance) fundamentally changed the context of adopting the common currency. The “Poland without the euro” report provides a dynamic framework for assessment of the costs and benefits of delaying the decision on full EMU Membership. To what extent do they take into account the possible enlargement of the Eurozone? What will be their impact on the measurable, potential and non-measurable elements of the cost-benefit analysis of EMU membership?

 • dr Jakub Borowski (SGH)
 • Stefan Kawalec (Capital Strategy)
 • prof. Ramon Marimon (EUI)
 • dr Paweł Tokarski (SWP Berlin)

Moderation: dr Agnieszka Smoleńska (Polityka Insight, EUI)

 

13:00 – 13:15 Opening statement: prof. Danuta Huebner, Member of the European Parliament

 

13:15 – 14:30 Euro, Banking Union or out in the cold – perspectives of Euro-outs strategies after Brexit

 

What about Brexit? It will significantly shift the powers in EU decision-making in favour of the euro countries. As a result the discussion on euro or Banking Union membership has accelerated in a number of euro-out Member States. What explains different strategies of deepened engagement by the euro-outs? What progress has been made by the Euro-hopefuls to meet convergence criteria and where further work is needed?

 • prof. Thorsten Beck (Cass Business School, London CEPR)
 • Fredrik Bystedt (former Principal Secretary, Ministry of Finance, Sweden)
 • prof. Svend E. Hougaard Jensen (Copenhagen School of Business)
 • prof. Sebastian Płóciennik (PISM, Vistula)
 • Maciej Witucki (Lewiatan)

Moderation: dr Adam Czerniak (Polityka Insight, SGH)

 

14:30 – 15:30 Economic and legal perspectives on close cooperation with the Banking Union – practical insight

 

No non-euro country has yet entered into close cooperation with the Banking Union, the precise modalities as well as the legal and economic conditions which must be met are only now being developed. What is the current practice in this area? What early conclusions could be drawn in the context of the existing legal framework?

 • dr Pamela Lintner (Senior Financial Sector Specialist, FinSAC, World Bank Group)
 • dr Agnese Pizzolla (Senior Legal Counsel, ECB)

Moderation: dr Agnieszka Smoleńska (Polityka Insight, EUI)

 

11:00 – 11:15 Otwarcie Konferencji

 

11:15 – 11:30 Wystąpienie wprowadzające “Polska bez euro” – prezentacja raportu

 

11:30 – 13:00 Kierunek reformy Unii Gospodarczej i Walutowej – następstwa dla państw członkowskich, które nie przyjęły euro

 

Po Wielkim Kryzysie reforma Unii Gospodarczej i Walutowej przyniosła znaczące zmiany w kontekście przyjęcia wspólnej waluty. W raporcie „Polska bez euro” nakreślone zostały koszty i korzyści wynikające z opóźniającego się pełnego członkostwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej. Jak daleko idące poszerzanie Strefy Euro jest brane pod uwagę? Jaki będzie wpływ mierzalnych i niemierzalnych czynników na rachunek korzyści i strat pełnego członkostwa?

 • dr Jakub Borowski (SGH)
 • Stefan Kawalec (Capital Strategy)
 • prof. Ramon Marimon (EUI)
 • dr Paweł Tokarski (SWP Berlin)

Moderator: dr Agnieszka Smoleńska (Polityka Insight, EUI)

 

13:00 – 13:15 Wystąpienie otwierające: prof. Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego

 

13:15 – 14:30 Euro, Unia Bankowa oraz wyjście w pobrexitowej perspektywie strategii państw członkowskich, które nie przyjęły euro?

 

Co z Brexitem? Czy znacząco zmieni układ sił w podejmowaniu decyzji w Unii Europejskiej? Czy doprowadzi do przewagi państw, które przyjęły euro? Jaki postęp został poczyniony przez euro – entuzjastów, aby spełnione zostały kryteria konwergencji oraz czy jest potrzeba dalszej pracy?

 • prof. Thorsten Beck (Cass Business School, London CEPR)
 • Fredrik Bystedt (former Principal Secretary, Ministry of Finance, Sweden)
 • prof. Svend E. Hougaard Jensen (Copenhagen School of Business)
 • prof. Sebastian Płóciennik (PISM, Vistula)
 • Maciej Witucki (Lewiatan)

Moderator: dr Adam Czerniak (Polityka Insight, SGH)

 

14:30 – 15:30 Ekonomiczne i prawne perspektywy bliskiej współpracy z Unią Bankową – spojrzenie praktyczne

 

Żadne państwo członkowskie, które nie przyjęło euro, nie rozpoczęło dotychczas bliskiej współpracy z Unią Bankową. Warunki ekonomiczne i prawne, które muszą zostać spełnione, są teraz w fazie rozwoju. Jakie są obecne praktyki w tym obszarze? Jaka może być wstępna konkluzja w kontekście istniejących ram prawnych?

 • dr Pamela Lintner (Senior Financial Sector Specialist, FinSAC, World Bank Group)
 • dr Agnese Pizzolla (Senior Legal Counsel, ECB)

Moderation: dr Agnieszka Smoleńska (Polityka Insight, EUI)

 

Opis dr Czerniaka

 

Jeden z najmłodszych wykładowców na Katedrze Ekonomii II oraz Kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi zajęcia z Podstaw ekonomii, Makroekonomii II i Socjologii. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu socjologii ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej i funkcjonowania rynku nieruchomości.

Do 2012 r. ekonomista w departamencie gospodarki pieniężnej Kredyt Banku, wcześniej współpracował z Bankiem Światowym oraz Fundacją FOR, był też stypendystą Ronald Coase Institute. Od 7 lat związany z Polityką Insight, gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. badań.

Odnośnik do wydarzenia na Facebooku:

Without the euro