Kim jesteśmy?

Zrzeszamy najlepszych studentów.

Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Politycznej jest grupą zrzeszającą jednych z najbardziej ambitnych studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Skupiamy w swoim gronie wielu indywidualistów, którzy połączeni wspólną ideą stworzenia na SGH koła skupionego stricte na nauce, stali się finalnie zgranym i spójnym zespołem.

Nasz cel

Merytoryczna dyskusja i debata.

Celem przyświecającym naszemu kołu jest stworzenie w Szkole Głównej Handlowej, a także poza jej murami, przestrzeni do merytorycznej dyskusji i debaty na dużo szersze spektrum tematów niż ma to miejsce w przypadku większości organizacji studenckich. W naszej organizacji zajmujemy się wszechstronnym kształceniem w naukach społecznych, poznajemy różne nurty ekonomii, badamy wpływ idei ze świata nauki na politykę oraz interdyscyplinarnie uwzględniamy zagadnienia związane z filozofią czy socjologią. Przy większych inicjatywach współpracujemy także z innymi kołami, dzięki czemu nasi członkowie mogą nawiązać jeszcze więcej kontaktów.

Co robimy?

Poszerzamy horyzonty.

Realizujemy projekty adresowane do wąskich grup zainteresowanych, którzy nie chcą dopuścić do petryfikacji swoich poglądów. Poszerzamy horyzonty i pomagamy rozwijać zarówno kompetencje twarde, jak i miękkie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych inicjatywach zapoznaj się z zakładką „Projekty”.

Opiekun naukowy

dr Adam Czerniak

Jeden z najmłodszych wykładowców na Katedrze Ekonomii II Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi zajęcia z Podstaw ekonomii, Makroekonomii II i Socjologii. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu socjologii ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej i funkcjonowania rynku nieruchomości.

Do 2012 r. ekonomista w departamencie gospodarki pieniężnej Kredyt Banku, wcześniej współpracował z Bankiem Światowym oraz Fundacją FOR, był też stypendystą Ronald Coase Institute. Obecnie pracuje na stanowisku Głównego Ekonomisty Polityki Insight.

© Zdjęcie: Polityka Insight

Zarząd

Członkowie zarządu.

Michał Sobkowiak

Prezes

Joanna Waszczuk

Członkini Zarządu ds. PR i Marketingu

Adam Bieńskowski

Wiceprezes ds. Finansów i Administracji

Nina Badura

Członkini Zarządu ds. HR

Agnieszka Dopierała

Wiceprezes ds. Integracji i Promocji

Konrad Grabowicz

Członek Zarządu ds. Rozwoju