PolEcon 2024

Podczas IV edycji Poleconu zmierzymy się z gospodarczymi postulatami polityków, dotyczących roli państwa w gospodarce.
Szczególnie skupimy się na pytaniach:
• jakie są wrodzone wady pozostawionego samemu sobie kapitalizmu,
• jak pogodzić potrzeby pracowników i pracodawców,
• jakie są szanse wprowadzenia prostych podatków w Polsce,
• skąd bierze się opinia, że sektor prywatny lepiej radzi sobie w gospodarce

12 marca, o godzinie 17:00, wydarzenie rozpocznie się wykładem prof. Grzegorza W. Kołodko „Kryzys neoliberalnego kapitalizmu i zagrożenie populizmem a Nowy Pragmatyzm”. Były premier i minister finansów III RP przybliży nam alternatywną teorię ekonomii, podważając klasyczne wolnorynkowe teorie w świetle najnowszych kryzysów.

O godzinie 18:45 tego samego dnia, panel ekspertów skupi się na delikatnej równowadze między stronami obrotu handlowego. „Jak zbalansować ochronę konsumentów i pracowników z potrzebami przedsiębiorców?”, na to pytanie postarają się znaleźć odpowiedź przedstawiciele związków zawodowych, przedsiębiorców i pracodawców.

Z kolei 13 marca, o godzinie 17:00, uczestnicy będą eksplorować zawiłości systemu podatkowego w sesji „Czy mniej znaczy więcej? Balansując między efektywnością a złożonością systemu podatkowego”. Paneliści omówią strategie osiągania równowagi w strukturach podatkowych, zapewniających zarówno efektywność, jak i prostotę dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Wydarzenie zakończy się 13 marca o godzinie 19:00 rozmową między przedstawicielami sektora prywatnego o tym „Jak sektor prywatny uzupełnia usługi oferowane przez państwo?”. Zastanowimy się, czy możliwe jest przeszczepienie cenionych wartości usług prywatnych do powszechnie dostępnego publicznego systemu usług.

Patronatem konferencję objęło m.in.: Collegium Invisible, Puls Biznesu, Obserwator Gospodarczy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Quant Tank, Grupa LUX MED, mBank, Instytut Finansów Publicznych i Koło Naukowe Ekonomistów SGGW.

Zweryfikuj z nami postulaty polityczne i przyjdź na konferencję Polecon’24 12-13 marca.