E&P Academy to najmłodszy z projektów SKN EP, którego pierwsza edycja odbędzie się w roku akademickim 2022/2023. Głównym zadaniem projektu jest poszerzanie oraz promowanie wiedzy o ekonomii, polityce i aktualnych, kluczowych dla dzisiejszego świata wydarzeniach gospodarczych. 

Celem wydarzenia, poza zaoferowaniem możliwości zdobycia wartościowej i użytecznej wiedzy podczas spotkań z ekspertami, jest również stworzenie przestrzeni do otwartych dyskusji oraz wymiany doświadczeń i poglądów między uczestnikami obu dni Akademii.

Akademia odbędzie się w postaci dwudniowego cyklu warsztatów oraz paneli dyskusyjnych. 

Pierwszy dzień spotkań poświęcony będzie tematyce ekonomicznej. W  jego trakcie poza panelem dyskusyjnym, odbędą się również warsztaty w trakcie których uczestnicy podzieleni na mniejsze grupy uczestnicy zajmą się rozwiązywaniem studiów przypadku, a następnie będą mieli możliwość omówienia swoich rozwiązań ze specjalistą. 

Drugi dzień akademii zostanie poświęcony szeroko pojętej polityce i zagadnieniom z nią powiązanych. Uczestnicy, poza możliwością wzięcia udziału w warsztatach, będą mogli porozmawiać i skonfrontować swoje poglądy z politykami, których wypowiedzi na co dzień słyszą w mediach.