SKN Ekonomii Politycznej

przy Katedrze Ekonomii II
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

E-mail: [email protected]
Prezes Zarządu SKN EP: [email protected]