SKN Ekonomii Politycznej

przy Katedrze Ekonomii II
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

E-mail: kontakt@sknep.pl
Prezes Zarządu SKN EP: zarzad.sknep@gmail.com
Dział Promocji i Marketingu: skn.ekonomii.politycznej@gmail.com

Formularz kontaktowy