SKN Ekonomii Politycznej

przy Katedrze Ekonomii II
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

E-mail: zarzad.sknep@gmail.com 
Prezes Zarządu SKN EP: grygomarcin@gmail.com