Nieoczekiwany kierunek i dynamika zmian z początku 2020 r. stworzyły wiele wyzwań zarówno dla gospodarki i społeczeństwa, jak i samego środowiska naukowego. Wiele ról ekonomicznych przestało istnieć, inne zaś wymagały zredefiniowania.

Pierwsza edycja konferencji odbyła się zdalnie 17 i 18 marca 2021 r., a jej tematem przewodnim były „Wyzwania rynku pracy w realiach gospodarki postcovidowej”. Podczas 4 paneli dyskusyjnych zaproszeni eksperci dyskutowali o zagadnieniach związanych z popularyzacją pracy zdalnej, przyszłością studentów na rynku pracy oraz szansami i zagrożeniami płynącymi z rewolucji informatycznej.

W dyskusję zaangażowali się m.in.:

  • Prof. Jerzy Hausner – były członek Rady Polityki Pieniężnej oraz Minister Gospodarki
  • Dr hab. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Dr Michał Rutkowski – globalny dyrektor ds. pracy i zabezpieczenia społecznego w Banku Światowym
  • Dr Jakub Sawulski – kierownik działu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego
  • Dr Paweł Bukowski – badacz i wykładowca Centre for Economic Performance działającego przy London School of Economics and Political Science

Wydarzenie odbyło się we współpracy z największymi instytucjami gospodarczymi oraz ośrodkami badawczymi, m.in. Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Bankiem Światowym, centrum analitycznym Polityka Insight, Instytutem Badań Strukturalnych oraz Sekcją Młodych Polskiej Akademii Nauk.

Dzięki udziałowi w projekcie Członkowie Koła mieli okazję nie tylko zdobyć praktyczne doświadczenie w organizacji wydarzenia i koordynowaniu procesów. PolEcon umożliwił również Członkom aktywną współpracę z najwybitniejszymi przedstawicielami świata polskiej ekonomii, socjologii i nauk prawnych, a także prezentację własnych prac naukowych przed gronem ekspertów oraz słuchaczami konferencji.

Po więcej informacji zapraszamy na wydarzenie facebookowe dedykowane konferencji:

Zobacz wydarzenie na Facebooku