Ekonomia polityczna w teorii i praktyce. Antologia tekstów studenckich

„Ekonomia polityczna w teorii i praktyce. Antologia tekstów studenckich” to pierwsza recenzowana monografia naukowa napisana przez Członków SKNu Ekonomii Politycznej. Przez okres dwóch lat autorzy pod redakcją Opiekuna Koła, doktora Adama Czerniaka, przygotowywali artykuły poruszające najróżniejsze zagadnienia ekonomii politycznej, takie jak polityka gospodarcza, historia myśli ekonomicznej, czy filozofia ekonomii.

Premiera książki odbyła się 26.10.2021 w budynku C Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (al. Niepodległości 128).

Spis treści

Szkice o ekonomii, filozofii, historii myśli ekonomicznej i polityce gospodarczej. List otwierający prof. Jerzego Osiatyńskiego 3
Wprowadzenie. Renesans ekonomii politycznej – dr Adam Czerniak 6
Rozdział I. Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia w naukach ekonomicznych – Albert Bagieński 24
Rozdział II. Loteria w Babilonie. Narzędzia kształtowania ładu gospodarczego w refleksji filozoficznoprawnej – Sebastian A. Roy 45
Rozdział III. Klasyczna ekonomia polityczna wobec zjawiska konkurencji – Filip Lubiński 72
Rozdział IV. Wielki Kryzys. Przegląd literatury i koncepcji teoretycznych – Konrad Grabowicz, Emil Derda 100
Rozdział V. Pieniądz endogeniczny jako kluczowy element architektury współczesnych systemów monetarnych – Nikodem Szewczyk 122
Rozdział VI. Wymiar sukcesu sankcji gospodarczych. O próbach pomiaru efektywności – Hubert Drążkowski 143