Prezentujemy raport zrealizowany przez członków SKN Ekonomii Politycznej w ramach Grantu Rektora Szkoły Głównej Handlowej otrzymanego w III edycji Konkursu dla Studenckich Kół Naukowych.

Tegoroczna publikacja dotyczyła potencjalnych zmian w zakresie form mieszkalnictwa spowodowanych zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Na potrzeby publikacji przeprowadzone zostało sześć wywiadów pogłębionych z ekspertami z zakresu nieruchomości i zmian społecznych. Zrealizowane zostało także badanie ilościowe na grupie ponad 300 warszawskich studentów.

Raport SKNEP – Co-living

Leave a Reply