AktualnościEkonomia polityczna, Głupcze!

Idea deglomeracji

By 9 maja 20196 marca, 2020No Comments

W SKN Ekonomii Politycznej nie zwalniamy tempa! 9 maja odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu “Ekonomia Polityczna Głupcze”. Naszym gościem był tym razem: dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. ndzw. w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Kierownikiem Zakładu Geografii Miast i Ludności.

Czy deglomeracja jest drogą do zapewnienia bardziej równomiernego rozwoju mniejszych ośrodków miejskich? Dlaczego centralizacja może zwiększać nierówności? Jak może wyglądać Polska przyszłości? – na takie pytania m.in. uczestnicy spotkania mogli poznać odpowiedzi. Niech żałują nieobecni. 

Dr hab. Przemysław Śleszyński jest wysokiej klasy ekspertem i naukowcem zajmującym się tematyką geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Autor ponad 300 publikacji z tego zakresu. Członek komitetów naukowych i problemowych Polskiej Akademii Nauk: Nauk Geograficznych PAN (sekretarz naukowy), Nauk Demograficznych PAN, Badań nad Migracjami PAN, Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Członek towarzystw naukowych, w tym wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego i przewodniczący Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.