Wielu z nas tematyka podatków wydaje się obca. Z tą myślą powstał projekt “Story of TAX”, który skupia się na przedstawieniu w przystępny sposób systemu podatkowego w Polsce oraz analizie bieżących wydarzeń dotyczących podatków.

Chcemy zaangażować do merytorycznej dyskusji i pogłębiana wiedzy w tym zakresie, dać niepowtarzalną okazję do oswojenia tematu, ale także jego wnikliwego poznania.

W ramach projektu planujemy cykl wydarzeń, w formie wywiadów, prelekcji czy spotkań z ekspertami z branży podatkowej oraz publikację informatora podatkowego, która będzie podsumowaniem projektu.

Nawiązaliśmy współpracę ze znanymi partnerami jak Puls Biznesu czy KPMG, które stało się organizatorem wielu naszych webinarów oraz znacząco wzbogaciło merytoryczną warstwę projektu.

Zapraszamy do zajrzenia na nasz kanał na YouTube, gdzie dostępny jest już pierwszy wywiad w całości poświęcony planowanemu wprowadzeniu „podatku od mediów”:

Obejrzyj wywiad - Głos "mediów bez wyboru"