Interdyscyplinarny konkurs o tematyce społeczno-ekonomicznej, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i ogólnopolskiego. Konkurs umożliwia uczestnikom sprawdzenie swojej wiedzy przed przystąpieniem do matury z wiedzy o społeczeństwie oraz przygotowanie się do studiowania na kierunkach społecznych i ekonomicznych. Konkurs PKB powstał również z myślą o ułatwieniu przygotowań do testu wiedzy o przedsiębiorczości – egzaminu wstępnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Uczestnicy Konkursu w trakcie każdego etapu są postawieni przed koniecznością odpowiedzi na zróżnicowane pytania związane z trzema głównymi obszarami tematycznymi. Na arkuszach znajdują się pytania jednokrotnego wyboru, pytania otwarte, natomiast w późniejszych fazach zmagań również minieseje, czy zadania sytuacyjne (case study).

Wśród partnerów Konkursu PKB znalazł się m.in. Narodowy Bank Polski, think-tank Polityka Insight, jak również liczne inicjatywy edukacyjne takie jak EduFactoryIndeks w Kieszeni.

Zachęcamy do zajrzenia na stronę internetową Konkursu:

Strona Konkursu PKB